Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi

Sídlo: Předslav 101, 339 01 Klatovy
IČ: 169684